(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2021 do UBND xã Hải Thượng ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày 9/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 9/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 9/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 9/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 4