(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2020 do Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103825139

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Công trình xây dựng được tháo dỡ từ 03 dãy nhà tập thể 2 tầng (nhà C: Mã tài sản F02QL100000; nhà D: Mã tài sản F02QL101000 và nhà H) và công trình vệ sinh khu tập thể (Mã tài sản: F02QL026000), các vật tư tháo dỡ được từ 03 dãy nhà tập thể 2 tầng và công trình vệ sinh tập thể của Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. (Không bao gồm quyền sử dụng đất).

* Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí liên quan. Người trúng đấu giá phải tháo dỡ giải phóng mặt bằng từ mái nhà đến nền cốt 0-0 của 03 dãy nhà tập thể 2 tầng (nhà C, nhà D, nhà H) và công trình vệ sinh khu tập thể, đồng thời phải chịu các chi phí vận chuyển toàn bộ vật tư sau tháo dỡ và phế thải ra khỏi khu vực 03 dãy nhà tập thể 2 tầng và công trình vệ sinh tập thể, tập kết phế thải theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước trả lại mặt bằng sạch cho Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, chịu các chi phí phát sinh khác cho việc sang tên, chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác có liên quan (nếu có) theo quy định của Pháp luật.

4. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản cố định thanh lý của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao được bán theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 23/09/2020 đến 17h00 phút ngày 06/10/2020.

+ Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 29/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020. Địa điểm: Tại khu 9, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000, đồng /01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

8. Tiền đặt trước: 3.600.000, đồng /01 hồ sơ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 06/10/2020, 07/10/2020 và ngày 08/10/2020 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 17h00 phút ngày 08/10/2020).

+ Địa điểm, hình thức: Khách hàng tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số: 42310000177988 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ, Phòng giao dịch Khu công nghiệp Thụy Vân. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 23/09/2020 đến 17h00 phút ngày 06/10/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 14h00 phút ngày 09/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

11. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.