(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2020 do MBBank ủy quyền như sau:
Ngày 9/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất và xe ô tô tại huyện Ba Vì và Phúc Thọ, Hà Nội ảnh 1