(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá QSD đất ở tại các khu đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội vào ngày 9/10/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT), tiền mua hồ sơ:

- Khu Biến Thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng: 02 thửa. GKĐ: 2.5 triệu. TĐT: 50 triệu.

- Khu Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long: 05 thửa. GKĐ: 4 triệu. TĐT: 90 triệu.

- Khu đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân: 01 thửa. GKĐ: 7 triệu. TĐT: 95 triệu.

- Khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến: 03 thửa. GKĐ: 5 triệu. TĐT: 50 triệu.

- Khu Trạm bơm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến: 05 thửa. GKĐ: 7 triệu. TĐT: 70 triệu.

- Khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực: 09 thửa. GKĐ: 7 triệu. TĐT: 85 triệu.

- Khu Trung Hộ xóm Ⅱ, III, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân: 18 thửa. GKĐ: Từ 2,7 triệu đến 3,7 triệu. TĐT: Từ 50 triệu đến 70 triệu.

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; 200.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 07h30’, ngày 09/10/2020 tại Nhà Văn hóa TT huyện Phú Xuyên.

3. Điều kiện, cách thức, thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, nộp TĐT tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

- Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú: Từ ngày 18/09/2020 đến 17h00’, ngày 07/10/2020.

+ Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 21, 24, 28/09/2020 và 01, 05, 06, 07/10/2020.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/10/2020 đến 17h00’, ngày 07/10/2020.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Đ/c: Tầng KT - Tòa 21T1 - KĐT Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0363022775; Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên. Đ/c: Tiểu khu Thao Chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên. ĐT: 0948.612.662.