(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2019 do Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long.

  - Địa chỉ: số 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 08, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

  2.1 Tên tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi thanh lý tài sản gỗ dầu

- Địa điểm xem tài sản: số 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 08, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Giá khởi điểm: 49.600.000 đồng

4. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 03/10/2019 và 04/10/2019 (Trong giờ hành chính)

5. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày đăng báo đến 16 giờ ngày 07/10/2019.

6. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt cọc tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 08/10/2019

7. Ngày đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 09/10/2019.

8. Địa điểm đấu giá và bán hồ sơ tại: Chi nhánh công ty Đấu giá Hợp Danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

9. Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu gián tiếp.

10. Phương thức trả giá: trả giá lên.

11. Tiền đặt cọc : 10% giá khởi điểm.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long kính đề nghị Cục Quản lý công sản( Bộ Tài chính) đăng tải thông tin đấu giá tài sản vật tư thu hồi thanh lý tài sản lên Trang thông tin điện tử về tài sản công./.