(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2019 do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 9/10/2019, đấu giá vật tư thiết bị ngành điện thu hồi kém phẩm chất tại TPHCM ảnh 1