(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa ủy quyền vào ngày 9/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, số 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 14h00’ ngày 09 tháng 10 năm 2018 tại số nhà 102 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (đợt 1) Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa gồm 375 lô đất thuộc MBQH 3241/QĐ- UBND ngày 07/06/2013 của UBND Thành phố Thanh Hóa.

Hiện trạng quyền sử dụng đất: Khu đất đã được bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

5.Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1 Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất đấu giá: 521.174.160.000đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi mốt tỷ, một trăm bảy mươi tư triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

5.2 Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá 0,5% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước: 52.117.416.000đồng /01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, một trăm mười bảy triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng cho một hồ sơ tham gia đấu giá).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 0781 000 47 8226 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 04/10/2018; ngày 05/10/2018 và ngày 08/10/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.Chi tiết quy định trong hồ sơ đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 06/10/2018 tại khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 06/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá trọn gói toàn bộ 375 lô đất ở (liền kề, biệt thự).

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính); điện thoại: 02373.724.994.