(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý chi phí vận chuyển, tháo dỡ và vật tư thu hồi 02 trụ Anten trên đỉnh Núi Bà Đen của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 158.402.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 06/01/2020 (thứ 2). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 26&27/12/2019, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 09/01/2020 (thứ 5).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.