(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 69A Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản và nơi có tài sản đấu giá: Thanh lý, phá dỡ vật tư phế liệu thu hồi công trình xây dựng: Hội trường Trường THCS Hoa Lư tại Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Cơ sở 2) số 3 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đối tượng và điều kiện đăng ký: Tổ chức có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phá dỡ và thi công phá dỡ công trình; cam kết có đủ năng lực về tài chính, phải xây dựng phương án tháo dỡ và phá dỡ (kể cả phần móng theo quy định), đảm bảo thi công hợp lý, an toàn trước khi đăng ký, đồng thời phối hợp với đơn vị thụ hưởng (Nhà trường) để thực hiện theo đúng phương án tháo dỡ và phá dỡ đã xây dựng.

c/ Trách nhiệm nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan đến tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá: tự lo (tự chịu) chi phí phá dỡ, tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển vật tư phế liệu thu hồi; bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy; bảo đảm an toàn cho người lao động, học sinh và người dân xung quanh; bảo đảm an toàn các công trình lân cận và bảo vệ môi trường theo quy định; bồi thường toàn bộ thiệt hại khi có sự cố xảy ra (nếu có); san lắp mặt bằng và bàn giao mặt bằng trống cho bên có tài sản đấu giá trong thời gian thỏa thuận, đồng thời nộp lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản đã trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thành lập Hội đồng định giá và thanh lý tài sản thu hồi sau khi tháo dỡ tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (cơ sở 2) và Trường THCS Hoa Lư.

-Chứng thư Thẩmđịnh giá số 031A/2019/FMA-LĐ và 032A/2019/FMA-LĐ ngày 03/12/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên.

-Biên bản ngày 18/12/2019 của Hội đồng UBND Quận 9 về họp định giá và thanh lý tài sản thu hồi sau khi tháo dỡ tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (cơ sở 2) và Trường THCS Hoa Lư.

-Công văn số 381/TCKH ngày 18/12/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản thu hồi sau khi tháo dỡ tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (cơ sở 2) và Trường THCS Hoa Lư.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

b/ Tiền đặt trước (tương đượng 20% so với giá khởi điểm): 30.000.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 06, 07 và 08/01/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 quyết định là 1.500.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 02 và 03/01/2020 (giờ hành chính), tại Hội trường Trường THCS Hoa Lư tại Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Cơ sở 2) số 3 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ xem tài sản: chị Hạnh, số điện thoại: 0909.771.232.

Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 06/01/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Đối với tổ chức là người đại diện của tổ chức theo quy định pháp luật.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/01/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Số tiền này, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM chuyển khoản sang Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 trong suốt thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 sẽ hoàn trả (không tính lãi) cho người trúng đấu giá sau khi hoàn tất phá dỡ, tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển toàn bộ công trình trong thời gian thỏa thuận.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): Người trúng đấu giá nộp ngay số tiền tương đương 10% giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày trúng đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 giao tài sản đấu giá trực tiếp với người trúng đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc (kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải phá dỡ, tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển toàn bộ vật tư, phế liệu thu hồi công trình trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 bàn giao tài sản). Quá thời hạn trên, người mua được tài sản vẫn chưa nhận tài sản sẽ phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 và bồi thường thiệt hai theo quy định (nếu có).