(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; Địa chỉ: Thôn PhongNha, Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản đấu giá: Tài sản Nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Gồm: Tài sản tại điểm du lịch Suối nước Mọoc; Tài sản tại điểm du lịch Sông Chày- Hang Tối; Tài sản tại Trạm kiểm lâm Trộ Mợng - Hạt Kiểm lâm Phong Nha; Địa điểm: xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 63.155.066.000 đồng.

(Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật).

Thông tin cụ thể của tài sản được niêm yết tại: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Nộp 12.631.013.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới hạn số vòng).

Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng tài sản đấu giá để kinh doanh du lịch.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng tài sản trúng đấu giá để kinh doanh du lịch theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh tại Khu vực có tài sản đấu giá.

Có cam kết (bằng văn bản) sẽ tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng tài sản không thuộc sở hữu nhà nước tại hai điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày – Hang Tối với chủ sở hữu phần tài sản đó sau khi trúng đấu giá.

Có cam kết (bằng văn bản) tiếp tục sử dụng số người lao động đang làm việc tại khu vực có tài sản đấu giá (trừ số lao động thời vụ) ít nhất 5 năm kể từ ngày nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hoặc không có nhu cầu tiếp tục làm việc.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mỗi hồ sơ gồm 01 bộ: (1) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu bản (bản gốc); (2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật (kèm theo giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp để chứng minh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng tài sản trúng đấu giá) (bản sao có chứng thực); (3) Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực); (4) Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền đăng ký và tham gia đấu giá (bản gốc) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực); (5) Chứng từ nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (bản sao có chứng thực); (6) Các bản cam kết nêu ở khoản b mục 7.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá: Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ngày 13/12/2019 đến 16h30’ ngày 06/01/2020.

Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 26/12/2019 và ngày 27/12/2019 tại điểm du lịch Suối nước Moọc; điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối; Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng - Thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 06/01/2020 đến 16h30’ ngày 08/01/2020 (Trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước ngày 06/01/2020 thì có đơn đề nghị được nộp tiền đặt trước gửi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08h00’ ngày 09/01/2020.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

(Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá và các biểu mẫu liên quan đến việc đăng ký tham gia đấu giá khách hàng có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: https://daugia.quangbinh.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, địa chỉ https://phongnhakebang.vn/thong-bao-chung hoặc mua trực tiếp tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Số điện thoại: 0232.3856585 hoặc Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng, Số điện thoại: 0232.367021.

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ VƯỜN

QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

(Kèm theo bản thông báo công khai việc đấu giá tài sản ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Đồng 

STT

Danh mục tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Số lượng/đơn vị

Giá trị

A

TÀI SẢN HỮU HÌNH:

I

Tài sản tại điểm du lịch Suối Nước Mọoc

12.590.268.372

1

Cụm các hạng mục phục vụ tại điểm du lịch Suối Nước Mọoc

2009

Công trình

483.369.036

2

Kè đi bộ từ Suối Nước Mọoc đến bãi đỗ xe Suối Nước Mọoc

2010

Công trình

103.353.034

3

Trạm biến áp Suối Nước Mọoc

2013

Công trình

162.396.807

4

Công trình điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc (Giai đoạn 1)

2017

Công trình

8.451.047.256

5

Hệ thống camera: Tivi Asaco 32 inch (1); đầu thu camera (1); maxcamera (14); nguồn 12v camera (12); switch 5pot (1); bộ phát wifi (3)

5/2017

1 bộ

77.033.250

6

Hệ thống đường đi bộ ở Suối Nước Mọoc

12/2010

Công trình

741.153.862

7

Chi phí sửa chữa Hệ thống đường đi bộ ở Suối Nước Mọoc

2/2016

Công trình

883.668.339

8

Hệ thống cầu, đường Suối Nước Moọc: Cầu đường gỗ có lan can; cầu đường gỗ không có lan can; Cầu tre có lan can; cầu nhảy ghềnh chụm (tre); cầu nhảy ghềnh Suối Nước Moọc (tre); hàng rào gỗ soát vé

12/2016

Công trình

564.549.563

9

Hệ thống nhà vệ sinh SuốiNước Moọc (Nhà thay đồ ghềnh chụm 7,5m; nhà thay đồ ghềnh Suối Nước Moọc (15m))

12/2016

Công trình

321.140.923

10

Hệ thống nhà vệ sinh Suối Nước Moọc (Nhà thay đồ ghềnh chụm 7,5m; nhà thay đồ ghềnh Suối Nước Moọc (15m))

3/2017

Công trình

166.366.725

11

Máy tính xách tay HP 4540

4/2017

1 cái

8.291.250

12

Máy nén hơi Đông Phong

12/2010

1 cái

9.006.667

13

Cầu nhảy mạo hiểm dài 40m

12/2016

Công trình

36.115.200

14

Máy đông phong+mô tơ 20KW

11/2016

1 cái

10.705.933

15

Máy nén rữa xe hiệu Falcon: FA-39

10/2016

1 cái

6.283.333

16

Bãi đậu xe đá zăm 15m x 50m

5/2016

Công trình

97.215.000

17

Bãi đậu xe đất Biên hòa 40m x 40m

5/2016

Công trình

67.500.000

18

Nhà sạp tại bến xe diện tích 4m x3m

12/2016

Công trình

54.114.660

19

Hàng rào gỗ ziczac tại điểm kiểmvé

3/2017

18m

8.415.000

20

Máy nổ phát điện

11/2016

1 cái

11.916.667

21

Bể bơi trẻ em

12/2016

1 bộ

32.137.500

22

Lan can cầu cảm giác mạnh

12/2016

Công trình

60.817.500

23

Tủ đông Sanaky

8/2016

1 cái

9.600.000

24

Thuyền Kayak CK200

12/2016

7 cái

103.136.367

25

Hệ thống camera Suối nước Moọc

3/2019

01 bộ

40.200.000

26

Thuyền bơm hơi CK 200

4/2019

05 cái

80.734.500

II

Tài sản tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối

9.545.141.170

1

Bãi đổ xe, bến thuyền, lối đi sàn đạo trong Hang Tối

10/2015

Côngtrình

1.950.740.580

2

Khu quan sát Vọoc Hà Tĩnh

11/2015

Công trình

1.708.612.527

3

Nhà đón khách tại Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng (bao gồm nhà vệ sinh công cộng)

12/2015

Công trình

1.246.623.392

4

Hệ thống sân bãi tại Hang Tối (lát gạch xen cỏ; Cáp treo đưathức ăn cho khỉ và Vọoc; Bệ đài biểu tượng KV Hang Tối; Giàn tắm khô; Giàn treo hoa bằng thép; Đèn chiếu sáng sân vườn; Hàng rào gỗ bồn hoa, cây cảnh)

12/2015

Công trình

406.471.000

5

Nhà chờ đón khách tại Hang Tối (02 nhà rường; điện chiếu sáng; Bể tự hoại, bể chứa; Chi phí cải tạo khu vệ sinh nhà bán vé; Sàn gỗ 2)

12/2015

Công trình

890.970.480

6

Các công trình phụ trợ tại Trộ Mợng (02 nhà rường; điện chiếu sáng trong nhà và khuôn viên; Sàn gỗ nhà hàng lớn;Tháp nước; Bảng chữ)

12/2014

Công trình

694.361.640

7

Dàn dây trò chơi cảm giác mạnh

10/2015

Công trình

67.086.800

8

Chi phí tư vấn, giám sát,thẩm định dự toán, thiết kế thi công công trình

190.205.000

9

Nhà vệ sinh

12/2016

Công trình

84.152.400

10

Chi phí lát đá sân trước 2 nhà rường

3/2016

Công trình

132.812.500

11

Khung sắt, lan can sắt trên tầng 2 nhà làm việc

3/2016

Công trình

63.921.477

12

Inox lối vào quầy vé

7/2016

Công trình

39.100.000

13

Chi phí tư vấn lập dự án bảo vệ môi trường zip

2017

330.000.000

14

Đường leo núi bán nhân tạo

12/2015

Công trình

187.027.500

15

Nhà vệ sinh

12/2016

Công trình

84.215.040

16

Thiết bị Wifi APLR

8/2016

3 bộ

5.197.500

17

Nhà rường 5,6 (phía trái quầy bán vé)

12/2016

Công trình

428.631.308

18

Tủ đông Sanaky 8699

8/2016

1 cái

10.453.333

19

Thuyền Kayak hơi (nhỏ) CK200

11/2016

19 cái

284.941.567

20

Thuyền Kayak hơi (vượt thác) 330R

12/2016

5 cái

111.063.333

21

Thuyền Bobo chất liệu nhôm (mã lực 15)

11/2016

1 cái

73.666.667

22

Máy phát điện 24 + Ắc quy 85AM

11/2016

1 cái

10.808.875

23

Máy phát điện (chạy xăng)

8/2016

1 cái

12.031.250

24

Máy om gà

4/2016

1 cái

5.025.000

25

Máy điều hòa

7/2016

1 cái

5.778.750

26

Máy tính xách tay Dell

8/2016

1 cái

8.458.750

27

Bộ ròng rọc PetZL

12/2016

38 bộ

277.200.000

28

Bộ ròng rọc PetZL

10/2017

10 bộ

86.850.000

29

Bể bơi trẻ em (khung sắt, lan can nhựa)

12/2016

1 bộ

68.000.000

30

Thuyền bơm hơi CK 200

4/2019

05 cái

80.734.500

III

Tài sản tại Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng –Hạt kiểm lâm Phong Nha

1.110.901.701

1

Nhà ăn, ở Trạm Kiểm Lâm Trộ Mợng

2015

Công trình

1.096.332.201

2

Dại bếp: rộng 1,5m, dài 4m, cao 2m đòn tay và cọc làm bằng gỗ Táu, lợp Pibrô xi măng

2014

Công trình

712.500

3

Bếp nấu ăn diện tích 9m2, cao 2m làm bằng cọc sắt bao quanh, mái lợp bằng tôn lạnh

2014

Công trình

7.125.000

4

Bốt trựcBarie có diện tích 4,4m2,cao 2,5m làm bằng gỗ Táu, ốp ván xung quanh, mái lợp tôn lạnh

2013

Công trình

6.732.000

CỘNG (A=I+II+III)

23.246.311.243

B

TÀI SẢN VÔ HÌNH (Giá trị lợi thế quyền khai thác du lịch)

39.908.754.904

TỔNG CỘNG (A+B)

63.155.066.147

(Làm tròn)

63.155.066.000

(Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi lăm triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn)