(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa. Đ/c: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, TX. Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về các lô đất đưa ra bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

3.1. Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Tổng số lô đất bán đấu giá: 05 lô Khu A (Lô: 30, 31, 32, 35, 36);

Tổng diện tích đất bán đấu giá: 752,5 m2;

Tổng giá khởi điểm: 1.907.965.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm lẻ bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) (có danh mục kèm theo);

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: Thu tiền một lần;

Địa chỉ đất đấu giá: Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3.2. Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Tổng số lô đất bán đấu giá: 04 lô (Lô: 2, 3, 4, 31);

Tổng diện tích đất bán đấu giá: 551,2 m2;

Tổng giá khởi điểm: 2.291.476.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng) (có danh mục kèm theo);

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: Thu tiền một lần;

Địa chỉ đất đấu giá: Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm các lô đất bán đấu giá: 4.199.441.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/12/2019 đến 11 giờ ngày 03/01/2020 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm: Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền phí tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ; Giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng là: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất bán đấu giá.

Thời gian nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 ). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 62610005597979 tại Ngân hàng BIDV - CN Phố Núi (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành. Trong hồ sơ phải có giấy tờ chúng minh tư cách chủ thể tham gia đấu giá, cam kết thực hiện đúng quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, văn bản, quyết định của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09/01/2020. Địa điểm tại: Hội trường Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Ayun Pa.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa. Đ/c: 63 Nguyễn Huệ, P.Đoàn Kết, TX. Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 

DANH MỤC CHI TIẾT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AYUN PA

I. Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Khu A

STT

Lô số

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước 15%

Phí tham gia

Tổng cộng

05 lô

752,5

1.907.965.000

1

30

150,5

381.593.000

57.300.000

200.000

2

31

150,5

381.593.000

57.300.000

200.000

3

32

150,5

381.593.000

57.300.000

200.000

4

35

150,5

381.593.000

57.300.000

200.000

5

36

150,5

381.593.000

57.300.000

200.000

II. Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

STT

Lô số

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước 15%

Phí tham gia

Tổng cộng

04 lô

551,2

2.291.476.000

1

2

137,8

598.052.000

89.800.000

500.000

2

3

137,8

598.052.000

89.800.000

500.000

3

4

137,8

598.052.000

89.800.000

500.000

4

31

137,8

497.320.000

74.600.000

200.000

Tổng cộng I + II

09 lô

1.303,7

4.199.441.000