(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt.

Địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc.

Địa chỉ: xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 02 lô đất thuộc điểm dân cư Mã Thánh, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 30 và 31/12/2019.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tại:

+ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 06/01/2020 (trong giờ hành chính).

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 06/01/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 09/01/2020.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân trong nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 170112/QĐ-Cty ngày 17/12/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tại:

+ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 06/01/2020 (trong giờ hành chính).

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 11 giờ 00 phút, ngày 06/01/2020 (trong giờ hành chính).

- Điện thoại: 0965.663.117. 

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo đấu giá số 170212/TBĐG ngày 17/12/2019

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

làm tròn

(đồng)

Bước giá

làm tròn

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

1

Lô số 27

168,15

477.000.000

72.000.000

7.000.000

200.000

2

Lô số 28

170,01

482.000.000

73.000.000

7.000.000

200.000

Tổng cộng

338,16

959.000.000

145.000.000