(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 9/1/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 21 lô đất tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 1.807,5 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

TT

hiệu

đất

Diện

tích

(m2)

Vịtrí

Đơngiá

khởiđiểm

(đồng/m2)

Thànhtiền

(Đồng)

Bước

giá

(đồng/m2)

Tiền

đặttrước

(đồng)

II

ThônTrungĐông,xãPhúThượng

1

367

145

Vịtrí1,

cácđường

rẽnhánh

từQuốclộ

49Avàtuyến

cầuChợDinhđithịtrấn

ThuậnAn,

thônNam

Thươngvà

thônTrung

Đông,mặt

đườngbêtônghiệntrạng3m,mởrộng5m

3.600.000

522.000.000

300.000

100.000.000

2

368

129

3.600.000

464.400.000

300.000

90.000.000

3

369

118

3.600.000

424.800.000

300.000

80.000.000

4

370

123

3.600.000

442.800.000

300.000

80.000.000

5

371

127

3.600.000

457.200.000

300.000

90.000.000

6

372

132

3.600.000

475.200.000

300.000

90.000.000

7

373

136

3.600.000

489.600.000

300.000

90.000.000

8

374

131

3.600.000

471.600.000

300.000

90.000.000

9

375

135

3.600.000

486.000.000

300.000

90.000.000

10

376

135

3.600.000

486.000.000

300.000

90.000.000

11

377

142

3.600.000

511.200.000

300.000

100.000.000

II

ThônTâyTrìNhơn,xãPhúThượng(Theoquyếtđịnhsố1373/QĐ-UBNDngày24/04/2018củaUBNDhuyệnPhúVang

12

303

193,5

Vịtrí2,đườngxómchính

thônTâyTrì

Nhơn, 2mặtđường

quyhoạch7m

2.700.000

522.450.000

200.000

100.000.000

13

304

143,0

Vịtrí2,đườngxómchính

thônTâyTrì

Nhơn,mặt

đườngquy

hoạch7m

2.600.000

371.800.000

200.000

70.000.000

14

305

143,0

2.600.000

371.800.000

200.000

70.000.000

15

315

143,0

Vịtrí2,đườngxómchính

thônTâyTrì

Nhơn, 2mặtđường

quyhoạch9m

2.800.000

400.400.000

200.000

80.000.000

16

316

143,0

2.800.000

400.400.000

200.000

80.000.000

17

317

143,0

2.800.000

400.400.000

200.000

80.000.000

18

318

193,5

Vịtrí2,đườngxómchính

thônTâyTrì

Nhơn, 2mặtđường

quyhoạch7mvà9m

2.900.000

561.150.000

200.000

100.000.000

III

ThônTâyTrìNhơn,xãPhúThượng(Theoquyếtđịnhsố165/QĐ-UBNDngày09/02/2017củaUBNDhuyệnPhúVang

19

499

126,0

Vịtrí2,xóm

đườngchínhTâyTrìNhơn

1.600.000

201.600.000

100.000

40.000.000

20

527

149,5

Vịtrí2,xóm

đườngchínhTâyTrìNhơn

1.600.000

239.200.000

100.000

40.000.000

21

546

153,0

Vịtrí2,xóm

đườngchính

TâyTrìNhơn

1.500.000

229.500.000

100.000

40.000.000

TỔNG

1.807,5

8.929.500.000

1.690.000.000

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 

STT

Giátrị quyền sử dụng đất

Mứcthu hồ sơ

(đồng/hồ sơ/lô)

1

Từtrên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từtrên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/01/2020tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/01/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Thượng.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Phú Thượng.

4. Thời gian, địa điểmmua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/01/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 06/01/2020 tại UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 06/01/2020 cho đến 17h00 ngày 08/01/2020. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 09/01/2020.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Sô điện thoại: 02343.958.780.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn.