(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 506, đường Cao Văn Lầu, Khóm 3, Phường 2, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

- Dầu DO, số lượng 80.818 lít. Nơi lưu giữ tài sản, tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

- Nguồn gốc: Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 20/12/2019 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu về việc xử phạt vi phạm hành chính.

4. Giá khởi điểm: 1.214.694.540 đồng (Một tỷ, hai trăm mười bốn triệu, sáu trăm chín mươi bốn ngàn, năm trăm bốn chục đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/12/2019 đến 17 giờ ngày 06/01/2020 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng nộp ngày 06; 07; 08/01/2020 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu (số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/12/2019 đến 17 giờ ngày 06/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 09/01/2020.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.