Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Thôn 3, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 10, tờ bản đồ số15, tọa lạc tại thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Diện tích 444,5 m2 (trong đó: Đất ở là 200 m2, đất trồng cây lâu năm là 244,5 m2); thời hạn sử dụng đất: Đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến năm 2065. Giá khởi điểm tài sản 1: 612.289.291 đồng. Số tiền đặt trước: 122.457.000 đồng.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 45, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Diện tích 110 m2, đất trồng cây lâu năm, đến năm 2063. Giá khởi điểm tài sản 2: 89.202.813 đồng. Số tiền đặt trước: 17.840.000 đồng.

Giá khởi điểm của hai tài sản: 701.492.104 đồng.

Số tiền đặt trước của hai tài sản: 140.297.000 đồng.

Phiên đấu giá: Vào 10 giờ 00 phút, ngày 08/9/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/8/2022 đến ngày 05/9/2022 (trong giờ hành chính, trừ các ngày lễ).

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 07/9/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 76A Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0906.379.292.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư