Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sông Hinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0915419299

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sông Hinh

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở nông thôn thuộc Dự án: Khép kín khu dân cư thôn Nam Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (phân trường thôn Nam giang (cũ)).

04 lô


tại địa điểm tọa lạc các lô đất đấu giá (thôn Nam Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

1,352,233,750

268,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 05/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/08/2022 - 17:00 05/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sông Hinh. Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00 ngày 05/9/2022 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sông Hinh. b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng nhà ở và có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định. c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: + Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. + Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/09/2022

Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Sơn Giang (thôn Vạn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư