Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong

Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa

Địa chỉ: Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 721-722-723,diện tích 1.807 m2 , loại đất ONT (đất ở nông thôn), tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long Anxã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

9,142,510,000

1,828,502,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 07/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/08/2022 - 16:00 05/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, (địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An). Điều kiện và cách thức đăng ký: Là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này.¬ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danhTiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 08/09/2022

Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, (địa chỉ : Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư