Ngày 8/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432115234

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải

Địa chỉ: Khu B, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (giai đoạn 2) Lô số CL01-14Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

2,975,460,000

595,000,000

2

Lô số CL01-21Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

2,265,120,000

453,000,000

3

Lô số CL01-22Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

2,429,040,000

485,800,000

4

Lô số CL01-28Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

3,679,830,000

735,900,000

5

Lô số CL02-24Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

2,876,750,000

575,300,000

6

Lô số CL02-48Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

4,112,400,000

822,400,000

7

Lô số CL02-27Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

2,559,600,000

511,900,000

8

Lô số CL03-15Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

2,467,250,000

493,400,000

9

Lô số CL04-16Khu quy hoạch dân cư thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

1,089,000,000

217,800,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 12:00 07/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022 - 17:00 05/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đáp ứng điều kiện sau: - Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; - Đối với mỗi lô đất đưa ra đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân làm đại diện tham gia đấu giá (theo sổ hộ khẩu); - Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định;

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 08/07/2022

Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tiền Hải.

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề

Kết nối đầu tư