(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 229, tờ bản đồ số 109 tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 4.851 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 4.851 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2