(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 136826 tọa lạc tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 3.671,8 m2 và 2.795,4 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 3.671,8 m2 và 2.795,4 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 3.671,8 m2 và 2.795,4 m2 đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3