(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2021 do UBND huyện Yên Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 25 lô đất ở trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thuộc MBQH phê duyệt theo Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 xã Yên Thái, huyện Yên Định. Tổng diện tích đưa ra đấu giá là 4980 m2.

UBND huyện Yên Định

Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 8/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5