(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Quảng Phú tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh vào ngày 8/9/2021 như sau:
Ngày 8/9/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Quảng Phú tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh ảnh 1