(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2020 do Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk - Địa chỉ: Số 30 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê của Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

3.1. Khu vực để xe máy, xe đạp học sinh sinh viên: Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 năm (24 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 14.584.000 đồng/tháng x 24 tháng = 350.016.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu, không trăm mười sáu ngàn đồng).

3.2. Trung tâm thực hành và ứng dụng dịch vụ kỹ thuật: Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 năm (60 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 4.700.000 đồng/tháng x 60 tháng = 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng)

3.3. Dịch vụ tin học: Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 năm (60 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/tháng x 60 tháng = 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

3.4. Dịch vụ photo copy: Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 năm (60 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/tháng x 60 tháng = 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Ghi chú:

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20 % theo giá khởi điểm của từng tài sản

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ và tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 03/09/2020 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

7. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 03/09/2020 (Trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 31/08/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/09/2020 (Trong giờ hành chính), vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

9. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 8/9/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu thầu: Đáp ứng đầy đủ theo Quyết định “V/v quy định sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk” số: 103a/QĐ-CĐKTĐL ngày 10/02/2020 của trường cao đẳng kỹ thuật Đăk Lăk và Quyết định “V/v bổ sung một số điều của Quyết định số 103a/QĐ-CĐKTĐL ngày 10/02/2020 của trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk” số: 114/QĐ-CĐKTĐL ngày 19/03/2020 của trường cao đẳng kỹ thuật Đăk Lăk. (Kèm theo quyết định)

a) Phải là Cán bộ quản lý và giáo viên công tác tại nhà trường, có trình độ chuẩn theo quy định của thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định để thực hiện các hoạt động giảng dạy thực hành, thực tập nghề nghiệp và quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện của nhà trường quản lý. cụ thể như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật công nghệ ô tô hoặc đại học sư phạm chuyên ngành kỹ thuật công nghệ ô tô trở lên, và Chứng chỉ kỹ năng nghề kỹ thuật công nghệ ô tô quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên.

- Có trình độ tin học đạt Chuẩn trung cấp Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng.

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng; chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp

- Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên ngành công nghệ ô tô được các cấp có thẩm quyền công nhận.

b) Phải có đủ số lượng đội ngũ kỹ thuật viên tham gia tại TTTHUD&DVKT tối thiểu là 5 thành viên có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ ô tô và có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 2 ngành công nghệ ô tô trở lên.

c) Phải là Cán bộ quản lý và giáo viên công tác tại nhà trường, có trình độ chuẩn theo quy định của thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định để thực hiện các hoạt động giảng dạy thực hành, thực tập nghề nghiệp và quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện của nhà trường quản lý. cụ thể như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc đại học sư phạm chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên, và Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nghề công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên, dã qua lớp bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2(A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt Chuẩn trung cấp Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng; chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp

-Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên ngành công nghệ thông tin được các cấp có thẩm quyền công nhận.

d. Phải là giáo viên, giảng viên ngành Công nghệ thông tin trong trường, có đội ngũ kỹ thuật viên tham gia tối thiểu là 3 thành viên có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Trường hợp thời gian đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết.