(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2020 do Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê văn phòng/nhà để sử dụng cho mục đích giáo dục, thời gian cho thuê 24 tháng do Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long, Số 9 đường A6, Tổ 59, KV 11, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá.

- Đặc điểm tài sản: Gồm 02 tài sản, cụ thể như sau:

Ngày 8/9/2020, đấu giá cho thuê văn phòng/nhà tại thành phố Cần Thơ ảnh 1


(Tiền đặt trước: Tài sản 01 là 89.520.000 đồng; Tài sản 02 là 31.680.000 đồng, nhận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 03/9/2020 (đến 17 giờ)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 03/9/2020 (đến 17 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 03/9/2020(đến 17 giờ) tại Trung tâm, Giá bán tài sản số 1 là 500.000 đồng/hồ sơ; tài sản số 2 là 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 03/9/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 08/9/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.