(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2022 do Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Viêt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 8/8/2022, đấu giá lô cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Gia Lai ảnh 1