(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2022 do Viễn thông Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ngày 8/8/2022, đấu giá cột ăng ten và thiết bị viễn thông tại tỉnh Đắk Nông ảnh 1