(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 30 lô đất, gồm: thị trấn Ái Tử: 24 lô; Tại xã Triệu Long: 01 lô; Tại xã Triệu Độ: 5 lô. Với tổng diện tích: 5.686,2m2 và tổng giá khởi điểm: 27.606.789.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong

Ngày 8/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 8/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 8/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 8/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 8/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ảnh 5