(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Địa chỉ: số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 120 khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 03/06/2022 - 17:00 05/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính). Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 024.62.861.568. Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá phải đồng thời đăng ký mua tất cả các tài sản trên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:30 08/07/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.