(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2021 do ông Dương Văn Thành- chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 8/7/2021, đấu giá tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1