(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2021 do Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải Quan ủy quyền như sau:
Ngày 8/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1