(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2021 do Trường Tiểu học Lý Thái Tổ ủy quyền như sau:
Ngày 8/7/2021, đấu giá quyền khai thác dịch vụ căng tin tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, TP.HCM ảnh 1