(BĐT) - Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2021 như sau:
Ngày 8/7/2021, đấu giá hệ thống giá kệ, xe đẩy siêu thị tại Hà Nội ảnh 1