(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu QSD đất để thuê đất thực hiện phương án: Cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế trang trại tại khu Thùng Thốp, thôn 3, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm sản vào ngày 8/7/2020 như sau:

1. Thông tin thửa đất: Khu Thùng Thốp, thôn 3, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Diện tích: 69.800 m2. Giá khởi điểm: 1.100 đồng/m2. Tiền bán hồ sơ: 2.500.000 đồng/hồ sơ. Thời gian thuê: 20 năm (chia làm 04 chu kỳ, mỗi chu kỳ 05 năm).

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/06/2020 đến 17h00’, ngày 06/07/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 101 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc là người được ủy quyền hợp pháp; có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại xã Trung Mầu và thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định pháp luật.

- Các thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/07/2020 đến 17h00’, ngày 06/07/2020 (trong giờ hành chính). Chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá.

5. Thời gian xem thực địa: Ngày 01/07/2020 và ngày 02/07/2020 (trong giờ hành chính).

6. Tổ chức đấu giá: 09h00’, ngày 8/7/2020, tại Phòng họp - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.595.