(BĐT) - Đấu giá theo thủ tục rút gọn lô tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội quản lý thị trường số 1- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 281 đường Thái Bình- TP Nam Định) xử lý vào ngày 8/7/2020 như sau:

- Tên tài sản: Lô tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ công ty TNHH Thuận Phong bao gồm: 84 chiếc Át tô mát Automatic LW Q3-63/2, 63A, 50Hz, 400V

- Giá khởi điểm của lô tài sản: 9.828.000đ (Chín triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng).

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/7/2020 đến ngày 06/7/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 03, 06, 07/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 02, 03/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 1.500.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước trực tiếp bằng tiền mặt tại Trung tâm quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2020

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định). Số điện thoại: 0228.3836335