(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC)thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH MTV Phúc Hoàng, VAMC đã mua của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng mua bán nợ số 4101/2016/MBN.VAMC1-BIDV ngày 29/11/2016.

 - Khách hàng vay nợ: Công ty TNHH MTV Phúc Hoàng. Địa chỉ: Đường Khúc Thừa Dụ, khu 5, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

3. Giá khởi điểm: 34.260.013.385 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, không trăm mười ba ngàn, ba trăm tám mươi năm đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến hết ngày 04/07/2019 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 03/07/2019 tại trụ sở VAMC.

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/07/2019 đến hết ngày 05/07/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00, ngày 08/07/2019 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin liên hệ: Bà Mai Thị Cảnh (Chuyên viên Ban đấu giá

tài sản). Điện thoại: 0912.833638; Email: mai.canh@sbvamc.vn.