(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 8/7/2019, đấu giá công trình Thủy điện Thượng Sơn tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 8/7/2019, đấu giá công trình Thủy điện Thượng Sơn tại tỉnh Hà Giang ảnh 2