(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/6/2022 do Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ngày 8/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ảnh 1