(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/6/2022 do Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tiền Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 02733889978

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tiền Giang

Địa chỉ: Số 117 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang., Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 03/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 07/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 20/05/2022 - 17:00 06/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian, địa điểm: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 06/6/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam. - Điều kiện: Đối tượng được tham gia đấu giá phải là đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật và phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật thi hành án dân sự và khoản 4 Điều 38 Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, của Quốc Hội về đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 08/06/2022

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam, số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Ngày 8/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ảnh 2
Ngày 8/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ảnh 3