(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/6/2021 do Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 8/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ảnh 1