(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre vào ngày 8/6/2020 do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Doanh nghiệp chủ sở hữu        : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre

Giới thiệu về doanh nghiệp: Thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, ...

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 864.000 cổ phần

Lần đấu giá:          2

Thời gian đấu giá: 08/06/2020

Giá khởi điểm: 14.630 đồng/cổ phần

Số mức giá: 2

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa 864.000 cổ phần 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 864.000

Ngày phát hành: 08/06/2020