(BĐT) - Phòng Tài chính Kê hoạch thành phố Hưng Yên phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2021 do UBND thành phố Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 8/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1