(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất tại Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706, tổ 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Lần 2)

I. Thông tin về tài sản đấu giá:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Địa chỉ: 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Đơn vị được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693 887 339.

4. Thông tin về lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng số lô đất đưa ra đấu giá: 11 lô đất ở (có danh sách chi tiết kèm theo).

4.1. Vị trí: Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706, tổ 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

4.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất: Đất ở. Sử dụng lâu dài

4.3.Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Giá khởi điểm: 9.874.580.800đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm tám trăm bảy mươi tư triệu năm trăm tám mươi ngàn tám trăm đồng).

6. Phí tham gia đấu giá (mua hồ sơ tham gia đấu giá), Tiền đặt trước:

- Tiền phí tham gia Đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

- Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất.

II. Thông tin về thời gian, địa điểm cuộc đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/4/2021 đến 11 giờ ngày 05/05/2021 tại Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706, tổ 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/04/2021 đến trước 11h 00’ ngày 05/05/2021 (trong giờ hành chính)

Từ ngày 07/04/2021 đến ngày 04/05/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku. (trong giờ hành chính)

Ngày 05/05/2021 tại: Trung Tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng thành phố Pleiku (từ 07 giờ 00 phút đến trước 11 giờ 00 phút)

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/04/2021 đến trước 15h 00’ ngày 05/05/2021 (trong giờ hành chính)

Từ ngày 07/04/2021 đến ngày 04/05/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku. (trong giờ hành chính)

Ngày 05/05/2021 tại: Trung Tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng thành phố Pleiku (từ 07 giờ 00 phút đến trước 15 giờ 00 phút)

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/05/2021 đến trước 11h ngày 07/05/2021. Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số tài khoản 119002866956 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá và giấy nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 05/05/2021 đến trước 15h 00’ ngày 07/05/2021 trong giờ hành chính). Địa điểm nộp: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 59 Đinh Tiên Hoàng, P. Diên Hồng, thành phố Pleiku.

6. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/05/2021.

7. Địa điểm đấu giá (dự kiến): UBND thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương, P. Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

III. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 55 Luật đất đai năm 2013. (Trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất)

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

- Đảm bảo đủ các điều kiện theo phương án đấu giá được phê duyệt.

- Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt.

- Chấp nhận giá khởi điểm.

- Nộp đủ hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành).

3. Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: Số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 0972.166.769 – đ/c Vinh).

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát trân trọng thông báo để khách hàng đăng ký tham gia đấu giá./.

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Vị trí: Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706, tổ 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 8/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2