(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2021 do UBND phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 8/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1