(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước vào ngày 8/5/2020 do Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

* Lô tài sản gồm có: 351 khúc gỗ tròn có khối lượng: 14,804 m3.

* Nơi để tài sản đấu giá: Trạm Kiểm lâm Quang Thuận: 91 khúc; Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng: 260 khúc.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 28/4/2020 và 29/4/2020).

- Địa điểm: Trạm Kiểm lâm Quang Thuận và Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 13.705.710 đ (Mười ba triệu bảy trăm linh năm nghìn, bảy trăm mười đồng).

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 28/4/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/5/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 05/5/2020; 06/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/5/2020. Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 14 giờ 00 phút ngày 08/5/2020

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn;

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

- Bước giá: 500.000 đ/lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.