(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2020 do Công an quận Ninh Kiều ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng, Địa chỉ: 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công an quận Ninh Kiều. Địa chỉ: 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

3. Tài sản đấu giá: 57 lô hàng hóa các loại là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, tài sản được đấu giá theo từng lô hàng hóa.

4. Giá khởi điểm: 

Ngày 8/5/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.Cần Thơ ảnh 1
Ngày 8/5/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.Cần Thơ ảnh 2
Ngày 8/5/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.Cần Thơ ảnh 3
Ngày 8/5/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.Cần Thơ ảnh 4

Lưu ý: Giá khởi điểm của tài sản không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của mỗi lô tài sản đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 05/5/2020 đến ngày 07/5/2020.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: ngày 4/5/2020 và ngày 5/5/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

8. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ đấu giá cho một lô tài sản.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ đăng ký: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 5/5/2020 (giờ hành chính)

- Địa điểm bán hồ sơ đăng ký: 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TPCT.

- Điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 08/5/2020

- Địa điểm đấu giá: 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TPCT.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty. Điện thoại: 0292 3759999.