(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau:

Quyền sử dụng đất, Khu đất Đội thuế cũ, tọa lạc tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 27m2 đất, thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ số 02 (theo Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà cấp 04 (cơ quan của Đội thuế cũ) hiện tại chỉ còn 04 vách tường, không còn sử dụng, giá trị bằng không.

* Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

Thực hiện theo điểm a, c; Khoản 2; Điều 20 của Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng có đất tiếp giáp, thửa đất mà người dân đã có quá trình sử dụng liên tục, ổn định từ trước ngày 01/7/2004 đến nay và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật.

* Giá khởi điểm: 15.025.500đồng (Mười lăm triệu không trăm hai mươi lăm ngàn năm trăm đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 23 và 24/4 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 100.000đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.