(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 990 Đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm: 43 thửa đất. Với tổng diện tích là: 7.575m2. Với tổng giá khởi điểm là: 9.542.365.000 đồng. Cụ thể chi tiết như sau: 

Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ảnh 4

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Mỗi lô (thửa) đất tổ chức một cuộc đấu giá.

- Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Điều kiện xây dựng nhà ở, mật độ xây dựng, khoảng lùi xây dựng: Trước khi xây dựng nhà; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải hoàn thành các thủ tục về quản lý, xây dựng nhà ở theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 09 giờ 30 phút, ngày 05/5/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 09 giờ 30 phút ngày 05/5/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 04/5/2020.

7. Địa điểm xem tài sản: Trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và không quá 5 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 5 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Bước giá: Tối thiểu là 4% so với giá khởi điểm.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ngày 29/4 và đến 11 giờ ngày 05/5/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Số 990 Đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.