(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2020 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản:

- Tài sản 1, tài sản 2: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai.

- Tài sản 3: Công an tỉnh Đồng Nai.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1, tài sản 2: Gỗ rừng trồng loài cây Keo có chứng chỉ FSC® của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Tài sản 1: 30,68 ha; Tài sản 2: 25,86 ha.

- Tài sản 3: Vật tư thu hồi hồ bơi và sân Tennis tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm: Tài sản 1 là 1.562.880.000 đồng; Tài sản 2 là 2.159.555.000 đồng; Tài sản 3 là 33.303.000 đồng.

 Tiền bán hồ sơ: Tài sản 1, tài sản 2 là 500.000 đồng; Tài sản 3 là 100.000 đồng.

 Tiền đặt trước: Tài sản 1 là 312.576.000 đồng; Tài sản 2 là 431.911.000 đồng; Tài sản 3 là 3.300.000 đồng.

Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 21/04/2020 đến ngày 05/05/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín 1 vòng ghi giá mua vào thời điểm đăng ký đấu giá). Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian dự kiến đấu giá: Tài sản 1, tài sản 2 lúc 09 giờ 00 ngày 08/05/2020; Tài sản 3 lúc 15 giờ 00, ngày 08/05/2020.

Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.