(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2020 do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa ủy quyền như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN: 577,6 M3 GỖ RỪNG TRỒNG TẠI LÔ B1, B2, D3, D4, D5 – KHOẢNH 2 – TIỂU KHU 319, XÃ HƯƠNG NGUYÊN, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

Địa chỉ: xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: tầng 7, số 78 Bến Nghé, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0906443345

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 08/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị -tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Ngày 8/5/2020, đấu giá 577,6 m3 gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 15/04/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị ban hành. Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - tầng 7, tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 05/05/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/05/2020