(BĐT) - Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

Thửa đất số 273, tờ bản đồ số 21, loại đất ODT + DGT + DVH + DCK, diện tích 92.599,5 m2 , trong đó:

+ Đất ở: chiếm tỷ lệ 40% diện tích toàn khu, mật độ xây dựng 75% , tầng cao xây dựng từ 02-05 tầng.

+ Đất công trình công cộng: chiếm tỷ lệ 2% , mật độ xây dựng 40% , tầng cao xây dựng từ 01-03 tầng.

+ Đất cây xanh vườn hoa: chiếm tỷ lệ 11% .

+ Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật: chiếm tỷ lệ 47% .

* Vị trí khu đất: Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Vị trí, ký hiệu, kích thước thửa đất được thể hiện chi tiết theo Trích lục Bản đồ địa chính số 2589/TL-VPĐKĐĐ ngày 10/10/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh).

* Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Khu đất đưa ra đấu giá đã được san lấp mặt bằng và một phần hạ tầng (đường nhựa – vỉa hè).

* Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng Khu dân cư thuộc Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh.

* Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

* Giá khởi điểm: 189.820.078.715 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ tám trăm hai mươi triệu không trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm mười lăm đồng) trong đó gồm:

- Giá đất khởi điểm: 177.791.040.000 đồng;

- Giá trị tài sản đã đầu tư vào đất: 12.029.038.715 đồng.

* Bước giá: 5.694.000.000 đồng (Năm tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng).

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên;

*Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước là: 28.473.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng).

* Hồ sơ tham gia đấu giá

a. Công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh phải có đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu do Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh cung cấp).

Trong đơn đề nghị đấu giá phải ghi rõ cam kết :

- Sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cam kết thực hiện Bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Cam kết thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cam kết triển khai và hoàn thành Dự án trong vòng 24 tháng kể từ ngày cắm mốc bàn giao đất ngoài thực địa khi trúng đấu giá. Trong đó, hoàn chỉnh phần hạ tầng kỹ thuật trong vòng 06 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản (Bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực sao y bản chính) gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đủ tư cách pháp nhân kinh doanh bất động sản. Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CMND/căn cước của người đại diện theo pháp luật .

- Chứng minh đáp ứng đủ năng lực tài chính: Báo cáo tài chính năm 2016-2017 đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

- Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư vốn sở hữu (hoặc vốn tự có) không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất tại báo cáo tóm tắt đầu tư.

- Tổ chức (nhà đầu tư) phải nộp cho đơn vị tổ chức đấu giá (Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh) hồ sơ hợp lệ chứng minh nguồn vốn tự có hoặc bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Tổ chức sau khi trúng đấu giá phải tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

- Một tổ chức chỉ được phép có một đơn vị trực thuộc của tổ chức đó được tham gia đấu giá. 

* Thời gian phát hành và nhận Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 ngày 26/4/2019.

- Xét duyệt hồ sơ dự kiến: ngày 02/5/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/5/2019 đến ngày 07/5/2019 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

* Địa điểm và thời gian tổ chức Phiên đấu giá:

Thời gian đấu giá dự kiến lúc 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2019 tại Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh (Số 96 Phạm Hồng Thái, Phường 2, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Muốn biết thêm chi tiết xin xem website: www.daugiatravinh.vn ; hoặc liên hệ điện thoại : 02943.865399; 0913633661; 02943.853567./.